статьи о собаках

Учні, вчителі польської та німецької мов, а також директорка нашої школи мали чудову можливість відвідати Польщу, завдяки запрошенню ІІ Загальноосвітнього ліцею ім. Юліуша Ліґоня. Щиро дякуємо їм за надзвичайно теплий та гостинний прийом.

Подорож до Катовіц і Кракова була дуже цікавою та пізнавальною, а вулички чудового міста Хожова залишаться в нашій пам'яті назавжди. 

Учні нашої школи отримали можливість відвідати заняття з німецької та англійської мов, польської літератури, географії та інформатики. Це сприяло не лише розширенню їхніх знань, але й збагаченню духовного світу. Вчителі ліцею вражають своєю професійністю.

Дружба, яка виникла між учнями наших шкіл, стала найціннішим результатом цієї програми. 

Ми вдячні за вашу відданість, доброту та щирість, за створення такого привітного середовища навколо себе.

 

 

 

Uczniowie, nauczyciele języka polskiego i niemieckiego, a także dyrektorka naszej szkoły mieli wspaniałą okazję odwiedzić Polskę, dzięki zaproszeniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia. Serdecznie im dziękujemy za ciepłe i gościnne przyjęcie.

Podróż do Katowic i Krakowa była bardzo interesująca i pouczająca, a uliczki urokliwego miasta Chorzów pozostaną w naszej pamięci na zawsze.

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z języka niemieckiego i angielskiego, literatury polskiej, geografii i informatyki. To nie tylko poszerzyło ich wiedzę, ale także wzbogaciło ich świat duchowy. Nauczyciele liceum imponują swoim profesjonalizmem.

Przyjaźń, która powstała między uczniami naszych szkół, stała się najcenniejszym rezultatem tego programu. Jesteśmy wdzięczni za wasze zaangażowanie, życzliwość i szczerość oraz za stworzenie takiego przyjaznego otoczenia wokół siebie.

 

@II LO w Chorzowie

шаблоны joomla образование